Ahmad, M. F., Lamat, S. A., Sharifah Maimunah, S., A. Rahman, M. W., Dahlan, N. D., Tumijan, W., & Mohd Mokhtar, U. K. (2020). Motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam kalangan atlet Universiti Kebangsaan Malaysia. Jurnal Sains Sukan & Pendidikan Jasmani, 9(1), 33–41. https://doi.org/10.37134/jsspj.vol9.1.5.2020