Abdul Rahman, M. N. A., & Zakaria, J. (2021). Relationship between Physical Activity and Organizational Barriers toward Teachers Work Stress Level: Hubungan Antara Aktiviti Fizikal Dan Halangan Organisasi Terhadap Tahap Stres Bekerja Guru. Jurnal Sains Sukan & Pendidikan Jasmani, 10(1), 55–64. https://doi.org/10.37134/jsspj.vol10.1.8.2021