Abdul Rahim, N., Hamzah, M. H., & Mohamad Shalan, N. A. A. (2018). Kesan “Sprint Interval Training” (SIT) ke atas indeks jisim tubuh dan peratusan lemak badan dalam kalangan individu berlebihan berat badan: Effects of Sprint Interval Training on body mass index and body fat percentage among overweight individual. Jurnal Sains Sukan & Pendidikan Jasmani, 7(2), 22–31. https://doi.org/10.37134/jsspj.vol7.2.3.2018