Md Yusop, S. A., Abd Aziz, S., & Mohd Rasyid, N. (2018). Perkaitan antara corak orientasi matlamat dan tahap keagresifan pemain bola baling bawah 18: Relationship between goal orientation and aggressiveness among under 18 handball players. Jurnal Sains Sukan & Pendidikan Jasmani, 7(2), 32–41. https://doi.org/10.37134/jsspj.vol7.2.4.2018