Ahmad, M. F., Lamat, S. A., Sharifah Maimunah, S., A. Rahman, M. W., Dahlan, N. D., Tumijan, W. and Mohd Mokhtar, U. K. (2020) “Motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam kalangan atlet Universiti Kebangsaan Malaysia”, Jurnal Sains Sukan & Pendidikan Jasmani, 9(1), pp. 33–41. doi: 10.37134/jsspj.vol9.1.5.2020.