Abdul Rahman, M. N. A. and Zakaria, J. (2021) “Relationship between Physical Activity and Organizational Barriers toward Teachers Work Stress Level: Hubungan Antara Aktiviti Fizikal Dan Halangan Organisasi Terhadap Tahap Stres Bekerja Guru”, Jurnal Sains Sukan & Pendidikan Jasmani, 10(1), pp. 55–64. doi: 10.37134/jsspj.vol10.1.8.2021.