Md Yusop, S. A., Abd Aziz, S. and Mohd Rasyid, N. (2018) “Perkaitan antara corak orientasi matlamat dan tahap keagresifan pemain bola baling bawah 18: Relationship between goal orientation and aggressiveness among under 18 handball players”, Jurnal Sains Sukan & Pendidikan Jasmani, 7(2), pp. 32–41. doi: 10.37134/jsspj.vol7.2.4.2018.