[1]
M. F. Ahmad, “Motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam kalangan atlet Universiti Kebangsaan Malaysia”, JSSPJ, vol. 9, no. 1, pp. 33–41, Jun. 2020.