[1]
M. N. A. Abdul Rahman and J. Zakaria, “Relationship between Physical Activity and Organizational Barriers toward Teachers Work Stress Level: Hubungan Antara Aktiviti Fizikal Dan Halangan Organisasi Terhadap Tahap Stres Bekerja Guru”, JSSPJ, vol. 10, no. 1, pp. 55–64, Jun. 2021.