Ahmad, M. F., S. A. Lamat, S. Sharifah Maimunah, M. W. A. Rahman, N. D. Dahlan, W. Tumijan, and U. K. Mohd Mokhtar. “Motivasi Intrinsik Dan Ekstrinsik Dalam Kalangan Atlet Universiti Kebangsaan Malaysia”. Jurnal Sains Sukan & Pendidikan Jasmani, vol. 9, no. 1, June 2020, pp. 33-41, doi:10.37134/jsspj.vol9.1.5.2020.