Abdul Rahman, M. N. A., and J. Zakaria. “Relationship Between Physical Activity and Organizational Barriers Toward Teachers Work Stress Level: Hubungan Antara Aktiviti Fizikal Dan Halangan Organisasi Terhadap Tahap Stres Bekerja Guru”. Jurnal Sains Sukan & Pendidikan Jasmani, vol. 10, no. 1, June 2021, pp. 55-64, doi:10.37134/jsspj.vol10.1.8.2021.