[1]
Ramli, N.R., Azriq Yusof, M.K., Hashim, E. and Fang, T.X. 2016. KESAN KENAIKAN HARGA MINYAK TERHADAP KADAR INFLASI: SUATU PENGUJIAN DIAGNOSTIK. Management Research Journal. 5, (Oct. 2016), 40-50.