[1]
Jusoh, M.A. and Mohd Sulaiman, N. 2020. Kualiti perkhidmatan, kepuasan pelanggan dan kesetiaan terhadap firma audit. Management Research Journal. 9, 2 (Aug. 2020), 59-69. DOI:https://doi.org/10.37134/mrj.vol9.2.5.2020.