(1)
A. Ghani, M. F.; Mohd Radzi, N.; Marzuki, S.; Elham, F. PENGENALAN KEPADA AMALAN KEPIMPINAN GURU DI MALAYSIA: CABARAN DAN CADANGAN. MRJ 2014, 3, 71-92.