(1)
Ramli, N. R.; Azriq Yusof, M. K.; Hashim, E.; Fang, T. X. KESAN KENAIKAN HARGA MINYAK TERHADAP KADAR INFLASI: SUATU PENGUJIAN DIAGNOSTIK. MRJ 2016, 5, 40-50.