(1)
Jusoh, M. A.; Mohd Sulaiman, N. Kualiti Perkhidmatan, Kepuasan Pelanggan Dan Kesetiaan Terhadap Firma Audit. MRJ 2020, 9, 59-69.