Jusoh, M. A., & Mohd Sulaiman, N. (2020). Kualiti perkhidmatan, kepuasan pelanggan dan kesetiaan terhadap firma audit. Management Research Journal, 9(2), 59-69. https://doi.org/10.37134/mrj.vol9.2.5.2020