A. GHANI, M. F.; MOHD RADZI, N.; MARZUKI, S.; ELHAM, F. PENGENALAN KEPADA AMALAN KEPIMPINAN GURU DI MALAYSIA: CABARAN DAN CADANGAN. Management Research Journal, v. 3, p. 71-92, 23 out. 2014.