RAMLI, N. R.; AZRIQ YUSOF, M. K.; HASHIM, E.; FANG, T. X. KESAN KENAIKAN HARGA MINYAK TERHADAP KADAR INFLASI: SUATU PENGUJIAN DIAGNOSTIK. Management Research Journal, v. 5, p. 40-50, 29 out. 2016.