Jusoh, Mohd Abdullah, and Norazura Mohd Sulaiman. 2020. “Kualiti Perkhidmatan, Kepuasan Pelanggan Dan Kesetiaan Terhadap Firma Audit”. Management Research Journal 9 (2), 59-69. https://doi.org/10.37134/mrj.vol9.2.5.2020.