Jusoh, M. A. and Mohd Sulaiman, N. (2020) “Kualiti perkhidmatan, kepuasan pelanggan dan kesetiaan terhadap firma audit”, Management Research Journal, 9(2), pp. 59-69. doi: 10.37134/mrj.vol9.2.5.2020.