[1]
N. R. Ramli, M. K. Azriq Yusof, E. Hashim, and T. X. Fang, “KESAN KENAIKAN HARGA MINYAK TERHADAP KADAR INFLASI: SUATU PENGUJIAN DIAGNOSTIK”, MRJ, vol. 5, pp. 40-50, Oct. 2016.