Jusoh, M. A., and N. Mohd Sulaiman. “Kualiti Perkhidmatan, Kepuasan Pelanggan Dan Kesetiaan Terhadap Firma Audit”. Management Research Journal, Vol. 9, no. 2, Aug. 2020, pp. 59-69, doi:10.37134/mrj.vol9.2.5.2020.