A. Ghani, Muhammad Faizal, Norfariza Mohd Radzi, Shahril@Charil Marzuki, and Faisol Elham. “PENGENALAN KEPADA AMALAN KEPIMPINAN GURU DI MALAYSIA: CABARAN DAN CADANGAN”. Management Research Journal 3 (October 23, 2014): 71-92. Accessed June 20, 2021. https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/MRJ/article/view/1482.