1.
Ramli NR, Azriq Yusof MK, Hashim E, Fang TX. KESAN KENAIKAN HARGA MINYAK TERHADAP KADAR INFLASI: SUATU PENGUJIAN DIAGNOSTIK. MRJ [Internet]. 29Oct.2016 [cited 20Jun.2021];5:40-. Available from: https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/MRJ/article/view/1521