[1]
Arun, V. 2023. The Role of Agricultural Agencies in Rice Cultivation in Kedah, 1970 – 1990: Peranan Agensi-Agensi Pertanian dalam Penanaman Padi di Kedah, 1970 – 1990. Munsyi Jurnal Pengajian Sejarah . 1, 1 (Jun. 2023), 47–66. DOI:https://doi.org/10.37134/munsyi.vol1.1.4.2023.