Mohd Fauzai, W. N. F. H. (2023). Tanaman kelapa di Jajahan Tumpat 1970-1980-an . Munsyi Jurnal Pengajian Sejarah, 1(1), 72–97. https://doi.org/10.37134/munsyi.vol1.1.6.2023