Arun, V. (2023). The Role of Agricultural Agencies in Rice Cultivation in Kedah, 1970 – 1990: Peranan Agensi-Agensi Pertanian dalam Penanaman Padi di Kedah, 1970 – 1990. Munsyi Jurnal Pengajian Sejarah, 1(1), 47–66. https://doi.org/10.37134/munsyi.vol1.1.4.2023