ISMAIL, S. Projek Intervensi sebagai Kaedah Penambahbaikan Pencapaian Pelajar: Intervention Project as a Method for Improving Student Achievement. Munsyi Jurnal Pengajian Sejarah , [S. l.], v. 1, n. 1, p. 67–71, 2023. DOI: 10.37134/munsyi.vol1.1.5.2023. Disponível em: https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/MUNSYI/article/view/8480. Acesso em: 13 apr. 2024.