Arun, Veronica. 2023. β€œThe Role of Agricultural Agencies in Rice Cultivation in Kedah, 1970 – 1990: Peranan Agensi-Agensi Pertanian Dalam Penanaman Padi Di Kedah, 1970 – 1990”. Munsyi Jurnal Pengajian Sejarah 1 (1):47-66. https://doi.org/10.37134/munsyi.vol1.1.4.2023.