Mohd Fauzai, W. N. F. H. (2023) “Tanaman kelapa di Jajahan Tumpat 1970-1980-an ”, Munsyi Jurnal Pengajian Sejarah , 1(1), pp. 72–97. doi: 10.37134/munsyi.vol1.1.6.2023.