Arun, V. (2023) “The Role of Agricultural Agencies in Rice Cultivation in Kedah, 1970 – 1990: Peranan Agensi-Agensi Pertanian dalam Penanaman Padi di Kedah, 1970 – 1990”, Munsyi Jurnal Pengajian Sejarah , 1(1), pp. 47–66. doi: 10.37134/munsyi.vol1.1.4.2023.