[1]
W. N. F. H. Mohd Fauzai, “Tanaman kelapa di Jajahan Tumpat 1970-1980-an ”, MUNSYI, vol. 1, no. 1, pp. 72–97, Jun. 2023.