Mohd Fauzai, W. N. F. H. “Tanaman Kelapa Di Jajahan Tumpat 1970-1980-an”. Munsyi Jurnal Pengajian Sejarah, vol. 1, no. 1, June 2023, pp. 72-97, doi:10.37134/munsyi.vol1.1.6.2023.