Arun, V. β€œThe Role of Agricultural Agencies in Rice Cultivation in Kedah, 1970 – 1990: Peranan Agensi-Agensi Pertanian Dalam Penanaman Padi Di Kedah, 1970 – 1990”. Munsyi Jurnal Pengajian Sejarah, vol. 1, no. 1, June 2023, pp. 47-66, doi:10.37134/munsyi.vol1.1.4.2023.