ISU KHAS COVID-19

2020-07-02

Artikel Berkaitan Isu COVID-19 di Malaysia 🇲🇾

Hebahan sumbangan artikel dalam menghadapi isu COVID-19. Artikel akan dimasukkan sebagai artikel khas 2020.

Penulisan artikel perlu mengikut 'submission guideline' Jurnal Pendeta atau mengikut prosedur profesional penyelidikan. Artikel yang dihantar boleh membincangkan fenomena dan pelbagai perspektif yang berkaitan isu COVID-19 dalam bidang yang berikut:

↪ Bahasa / Linguistik Melayu
↪ Pendidikan Bahasa Melayu / Sastera Melayu
↪ Sastera Melayu

Penghantaran artikel dibuka : 21 Mac 2020

Tarikh Akhir penghantaran : 30 November 2020