[1]
Mohamad, A. 2015. Pengungkapan Keperibadian Secara Simbolik dalam Dua Novel Melayu. PENDETA. 6, (Dec. 2015), 230 - 243.