[1]
Osman, Z., Sarudin, A., Janan, D. and Omar, A. 2016. Keberkesanan Pendekatan Autentik Dalam Meningkatkan Tahap Penulisan Karangan Pelajar: The Effectiveness of Authentic Approach in Improving Students’ Essay Writting. PENDETA. 7, (Dec. 2016), 142–155.