[1]
Junaidi, R., Tengku Mohd Ali, T.I.M. and Mamat@Mustaffa, M. 2020. Pandemik COVID-19 dalam Persekitaran Kanak-kanak menerusi Engkaulah Adiwiraku. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature. 11, (Oct. 2020), 31-45. DOI:https://doi.org/10.37134/pendeta.vol11.edisikhas.3.2020.