[1]
Chew, F.P. and Masingan, N.J. 2021. Pengetahuan, Sikap dan Kesediaan Pelajar Terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Kemahiran Menulis. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature. 12, 2 (Sep. 2021), 29-43. DOI:https://doi.org/10.37134/pendeta.vol12.2.3.2021.