[1]
Hassan, H. 2023. Kajian Linguistik Bahasa Melayu Bersumberkan Korpus. Kekuatan dan Kelemahannya. PENDETA. 14, 1 (Jun. 2023), 23–34. DOI:https://doi.org/10.37134/pendeta.vol14.1.fa.2.2023.