(1)
Mohamad, A. Pengungkapan Keperibadian Secara Simbolik Dalam Dua Novel Melayu. PENDETA 2015, 6, 230 - 243.