(1)
Lambri, A.; Mahamood, Z. Pendekatan Berpusatkan Pelajar Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Bagi Membentuk Kemahiran Insaniahpelajar Di Universiti Awam: Student-Centered Approach in the Teaching and Learning of the Malay Language to Develops Soft Skills in Students of Public University. PENDETA 2016, 7, 25-34.