(1)
Osman, Z.; Sarudin, A.; Janan, D.; Omar, A. Keberkesanan Pendekatan Autentik Dalam Meningkatkan Tahap Penulisan Karangan Pelajar: The Effectiveness of Authentic Approach in Improving Students’ Essay Writting. PENDETA 2016, 7, 142-155.