(1)
Mohd Zain, N.; Isam, H. Emoji Dan Ekspresi Emosi Dalam Kalangan Komuniti Siber. PENDETA 2019, 10, 12-23.