(1)
Junaidi, R.; Tengku Mohd Ali, T. I. M.; Mamat@Mustaffa, M. Pandemik COVID-19 Dalam Persekitaran Kanak-Kanak Menerusi Engkaulah Adiwiraku. PENDETA 2020, 11, 31-45.