(1)
Sariyan, A.; Jamian, A. R. Sumbangan Manuskrip Melayu Lama Kepada Peradaban Bangsa. PENDETA 2020, 11, 7-17.