(1)
Chew, F. P.; Masingan, N. J. Pengetahuan, Sikap Dan Kesediaan Pelajar Terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Kemahiran Menulis. PENDETA 2021, 12, 29-43.