Junaidi, R., Tengku Mohd Ali, T. I. M., & Mamat@Mustaffa, M. (2020). Pandemik COVID-19 dalam Persekitaran Kanak-kanak menerusi Engkaulah Adiwiraku. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 11, 31-45. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol11.edisikhas.3.2020