Mohamad, A. M. (2020). QUIZIZZ sebagai E-Penilaian Norma Baharu terhadap Penutur Antarabangsa dalam Kursus Bahasa Melayu. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 11, 80-92. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol11.edisikhas.6.2020